INSTITUTULPENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ

Institutul pentru Managementul Riscului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (I.M.R.S.S.) este o Asociaţie  profesională care îşi propune susţinerea, promovarea şi recunoşterea profesionalismului şi a expertizei membrilor săi în domeniul managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, protectiei mediului .

Act Constitutiv IMRSS - Statut IMRSS

Înfiinţată în luna februarie 2012,  I.M.R.S.S. şi-a stabilit ca  misiune „creşterea capabilităţii în domeniul managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,  prin stimularea cooperării între instituţii, comunităţi ştiinţifice, asociaţii profesionale transfrontaliere, europene şi internaţionale”.


PRINCIPIILE ASOCIAŢIEI:

 • Non-partizanatul politic: Asociaţia nu va promova niciun fel de ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică, sau coaliţie a acestora în activităţile sale.
 • Voluntariatul: Activităţile din cadrul programelor Asociaţiei vor fi desfăşurate în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii Asociaţiei sau de către alte persoane care se alătură acesteia doar pentru realizarea unor proiecte.
 • Deciziile: Adunarea Generală a Asociaţilor are puterea de decizie şi deleagă competenţe Consiliului Director în care sunt reprezentate şi Filialele.
 • Profesionalism şi deontologie profesională: Membrii Asociaţiei vor promova profesionalismul şi îşi vor desfăşura activităţile în conformitate cu normele Codului deontologic propriu. Codul deontologic stabileşte norme specifice profesiilor exercitate în domeniului managementului riscului şi asigurarii sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, civile si casnice;
 • Calitatea: Asociaţia va promova excelenţa în formarea profesională, certificarea cat şi recunoşterea competenţelor profesionale la nivel naţional, european şi internaţional.
 • Colaborarea europeană şi internaţională:  Asociaţia va colabora şi se va afilia la organizaţii  , europene şi internaţionale care au acelaşi domeniu de activitate, obiective convergente şi nu contravin misiunii proprii.

^sus^  

OBIECTIVELE " I.M.R.S.S.”

 • Informarea , dezvoltarea si conştientizarea tuturor stakeholderilor din diferite organizatii guvernamentale si non-guvernamentale si al asociatiilor din toate domeniile publice si de activitate referitor la necesitatea unui sistem integrat de management al riscului, asigurarii sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, la nivel naţional,  european şi internaţional;
 • Promovarea  si intermedierea cooperării intre organizatii  guvernamentale, non-guvernamentale la nivel naţional,  european şi internaţional;
 • Stimularea, sustinerea implicării instituţiilor, comunităţilor ştiinţifice, asociaţiilor profesionale transfrontaliere, europene şi internaţionale în conceperea şi adoptarea unor strategii, metodologii şi proceduri comune de buna practica,;
 • Promovarea si sustinerea excelenţei în formarea profesională a persoanelor juridice si fizice, atat din domeniul public, civil, cat si din domeniul privat, prin armonizarea standardelor profesionale si de pregătire pe specialitati la nivel national  în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cu standardele profesionale europene şi internaţionale;
 • Adoptarea unui sistem unitar de  certificare şi de recunoaştere a profesiilor şi a competenţelor profesionale în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, la nivel naţional, european şi internaţional; 
 • Sustinerea si recunoasterea  oficiala de catre organele Statului Roman, ENSHPO, IOSH, IIRSM, ROSPA, Agentia Europeana de Sanatate si Securitate, si nu numai,  a organizatiei  noastre si a membrilor acesteia;
 • Initierea, colaborarea si dezvoltarea de proiecte la nivel national si international cu autoritatile si institutiile statului Roman si la nivel international cu alte organizatii guvernamentale sau non-guvernamentale, precum  Agentia Europeeana de Sanatate si Securitate, ENSHPO si nu numai;
 • Reprezentarea si sustinerea intereselor profesionale precum si cele de aspect si interes public ale membrilor Asociaţiei la nivel naţional,  şi european si internaţional;
 • Reprezentarea si sustinerea experţilor în domeniul managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, protectiei mediului;
 • Stimularea, promovarea si sustinerea profesionalismului si a specialitatii  în managementul riscului şi în asigurarea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, precum şi  elaborarea  unui cod deontologic pentru acest domeniu ocupaţional
 • Promovarea si sustinerea respectării stricte a demnităţii umane, morale si etice, cat si a drepturilor universale ale omului, eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică, religioasă, rasială sau sexual;
 • Crearea unui cod de etica profesionala la nivel national pentru toti membrii organizatiei

^sus^  

ORGANELE  de CONDUCERE ale ASOCIAŢIEI:

Adunarea Generală a Asociaţilor este formată din membrii permanenţi ai I.M.R.S.S.care au dreptul să participe şi să-şi exprime prin vot opţiunea, faţă de proiectele de hotărâri care le sunt prezentate. Membrii permanenţi  au dreptul să aleagă sau să fie aleşi in funcţii de decizie ori de control ale Asociaţiei

Consilul Director este organul executiv al Asociaiei şi este format din maxim 5 membri (1 preşedinte, 2 vicepreşedinti, 1-2 membri), aleşi de Adunarea Generală a Asociaţilor. Consilul Director administreaza nemijlocit activitatea Asociaţiei între două reuniuni ale Adunării Generale .
Preşedintele şi Vicepreşedinţii Asociaţiei sunt aleşi din rândul membrilor Asociaţiei de către Adunarea Generală.

^sus^